مسابقه‌ی فوتسال بین تیم فراگیران یمنی مرکز و استادان دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی

  مسابقه‌ی فوتسال بین تیم فراگیران یمنی مرکز و استادان دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی در روز شنبه اول آبان‌ماه در سالن خوابگاه پسران برگزار […]

غرفه‌ی مرکز در همایش واکاوی منابع آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان

  همایش ملی واکاوی منابع آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان، 28 و 29 مهرماه در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهیدبهشتی برگزار شد. […]