با همکاری مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان دانشگاه شهیدبهشتی برگزار می‌شود:

با همکاری مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان دانشگاه شهیدبهشتی برگزار می‌شود:

اکتبر 5, 2016 0 By PLTCfa94

اطلاعات بیشتر را در اینجا ببینید.