برگزاری نشستِ معرفی کتاب «فارسی بیاموزیم»

برگزاری نشستِ معرفی کتاب «فارسی بیاموزیم»

Category : اخبار

 

مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان دانشگاه شهیدبهشتی، نشستِ معرفی کتاب «فارسی بیاموزیم» را با حضور مؤلفان آن، ساعت 30/13 روز چهار‌شنبه بیست‌وهفتم اردیبهشت‌ماه در تالار ناصرخسرو دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد کرد. حضور در این مراسم برای عموم آزاد است.


Leave a Reply