English فارسی

مصاحبه‌ی علمی متقاضیان جذب در مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان

مصاحبه‌ی علمی متقاضیان جذب در مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان

PLTCfa94 بدون دیدگاه
اخبار

باسمه‌تعالی

 

 

پیرو فراخوان جذب هیأت علمی بهمن ماه سال 95 مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانانِ دانشگاه شهیدبهشتی در زمینه‌ی جذب متخصص آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان، بدین‌وسیله از نامبردگان ذیل دعوت به عمل می‌آید تا ساعت 9:30 روز یکشنبه مورخ 21/03/1396همراه با کلیه‌ی مدارک و پرونده‌، جهت مصاحبه در این مرکز حضور به هم رسانند.

نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی ردیف
رضا بیات 1 نغمه دادور 7
مریم سراجیان طهرانی 2 الهام منفردانی 8
لیلا آقایانی چاوشی 3 زینب عرب نژاد 9
شیرین رزمجو بختیاری 4 فاطمه ماه وان 10
الهام خلیلی جهرمی 5 سید خداداد کشاورز 11
  فهیمه خراسانی 6    

 

 

دیدگاه خود را وارد کنید.