برگزاری کارگاه «دستور آموزشی؛ راهکارهایی برای آموزش جملات شرطی و حرف اضافة «را» به غیرفارسی‌زبانان»

روز یکشنبه یازدهم تیرماه، سالن ناصرخسروی دانشکدة ادبیات و علوم انسانی میزبان کارگاه «دستور آموزشی؛ راهکارهایی برای آموزش جملات شرطی و حرف اضافة «را» به غیرفارسی‌زبانان» بود. خانم‌ها مونا ولی‌پور و مهدیه عابدی، مدرسان این کارگاه بودند. بخش نخست این کارگاه به جملات شرطی اختصاص داشت. خانم ولی‌پور در این قسمت، ابتدا به صورت‌بندیِ جملات شرطی در زبان فارسی پرداخت و انواع جملات شرطی ممکن و ناممکن را در زبان فارسی برشمرد و دربارة آنها توضیحاتی ارائه کرد.

در ادامه‌، خانم عابدی با توجه به اَشکال مختلف جملات شرطی، راهکارهای متنوعی برای آموزشِ این جملات پیشنهاد دادند. در بخش دوم این کارگاه نیز، در ابتدا خانم ولی‌پور در مورد حرف اضافة «را» در زبان فارسی و دشواری‌های تبیین آن مطالبی ارائه کرد و خانم عابدی به راهکارهای آموزش این مقوله به غیرفارسی‌زبانان پرداختند. این کارگاه با پرسش‌ها و نکته‌های حاضران و پاسخ مدرسان به پایان رسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *