جذب زبان‎آموز برای دوره های مقدماتی و تکمیلی

جذب زبان‎آموز برای دوره های مقدماتی و تکمیلی

Category : آموزشی

مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان (آزفا) برای دوره های مقدماتی و تکمیلی، فارسی‌آموزِ غیر ایرانی می‌پذیرد.

داوطلبان به وبگاه مرکز مراجعه نمایند.


Leave a Reply