English فارسی

«میزگرد پیوند میان‌رشته‌ای آزفا با زبان و ادبیات فارسی و زبان‌شناسی»

«میزگرد پیوند میان‌رشته‌ای آزفا با زبان و ادبیات فارسی و زبان‌شناسی»

PLTCfa94 بدون دیدگاه
اخبار

برگزاری «میزگرد پیوند میان‌رشته‌ای آزفا با زبان و ادبیات فارسی و زبان‌شناسی» به مناسبت هفته‌ی پژوهش
یکشنبه: 96/09/26
تالار ناصرخسروی دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی

دیدگاه خود را وارد کنید.