«میزگرد پیوند میان‌رشته‌ای آزفا با زبان و ادبیات فارسی و زبان‌شناسی»

«میزگرد پیوند میان‌رشته‌ای آزفا با زبان و ادبیات فارسی و زبان‌شناسی»

دسامبر 12, 2017 0 By PLTCfa94

برگزاری «میزگرد پیوند میان‌رشته‌ای آزفا با زبان و ادبیات فارسی و زبان‌شناسی» به مناسبت هفته‌ی پژوهش
یکشنبه: 96/09/26
تالار ناصرخسروی دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی