English فارسی

روز درختکاری در مرکز آزفا

روز درختکاری در مرکز آزفا

PLTCfa94 بدون دیدگاه
اخبار

همزمان با هفته‌ی درختکاری، روز چهارشنبه، مورخه‌ی 96/12/16، مسئولین، مدرسان و فراگیران مرکز آزفا، دو نهال را در فضای بیرونی دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی غرس کردند.
در ابتدای این مراسم، دکتر اسماعیل‌پور، از اهمیت و پیشینه‌ی درختکاری در میان ایرانیان سخن گفتند. پس از آن، فراگیران با مشارکت در کاشت نهال، با پرچم کشورهای خود، عکس‌هایی به یادگار گرفتند.

دیدگاه خود را وارد کنید.