جذب زبان‎آموز برای دوره های مقدماتی و تکمیلی

مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان (آزفا) برای دوره های مقدماتی و تکمیلی، فارسی‌آموزِ غیر ایرانی می‌پذیرد. داوطلبان به وبگاه مرکز مراجعه نمایند.

تاریخ اعلام نتایج آزمون ها دورهٔ عمومی و تکمیلی سال تحصیلی 94-95

بنام خدا زبان آموزان گرامی از شنبه 95/6/13  با مراجعه به دفتر مرکز می‌توانند نتایج و کارنامه آزمون‌های دورهٔ تکمیلی و عمومی خود را دریافت […]