English فارسی

اردوی عراق

بازدید فراگیران اقلیم کردستان عراق از موزه ایران باستان

PLTCfa94 No Comments

 

تصاویر بازدید فراگیران اقلیم کردستان عراق از برج آزادی

PLTCfa94 one comments

 

آغاز اردوی علمی ـ فرهنگی فراگیران اقلیم کردستان عراق

PLTCfa94 No Comments

اردوی علمی ـ فرهنگی فراگیران اقلیم کردستان عراق با حضور 50 زبان‌آموز، به مدت یک هفته در مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه شهید بهشتی شروع شد. فراگیران ضمن حضور در کلاس‌های آموزش زبان فارسی، از اماکن تاریخی و تفریحی تهران بازدید خواهند کرد.