دسته: اردوی عراق

آغاز اردوی علمی ـ فرهنگی فراگیران اقلیم کردستان عراق

اکتبر 1, 2016 0

اردوی علمی ـ فرهنگی فراگیران اقلیم کردستان عراق با حضور 50 زبان‌آموز، به مدت یک هفته در مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه شهید بهشتی شروع شد. فراگیران ضمن حضور در کلاس‌های آموزش زبان فارسی، از اماکن تاریخی و تفریحی تهران بازدید خواهند کرد.

By PLTCfa94