گزارش دکترابوالقاسم اسماعیل‌پور از حضور در جشنواره ادبی پراگ

ابوالقاسم اسماعیل‌پور اسطوره‌شناس و استاد دانشگاه شهیدبهشتی به عنوان نماینده کشورمان امسال در جشنواره ادبی پراگ حضور داشت. او درباره حضور نویسندگان ایرانی در جشنواره‌های […]