English فارسی

معرفی مرکز

باسمه تعالی

 

مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان فرصتی را فراهم می‌آورد که فارسی‌آموزان برای دستیابی به اهداف شغلی و ادامة تحصیل در ایران، زبان فارسی را در زمانی کوتاه یاد بگیرند. دوره‌های آموزشی این مرکز برای تمام افراد از همة کشورهای دنیا مناسب است. مدرسانی که در این مرکز مشغول به کار هستند، دارای تحصیلات عالیه و متخصص آموزش زبان فارسی هستند و با استفاده از آخرین روش‌های آموزشی، به تعلیم مشغولند. دوره‌های آموزش زبان فارسی به‌گونه‌ای طراحی شده است که زبان‌آموزان بتوانند در دوره‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند مدت و براساس یک برنامة نظام‌مند، چهار مهارت اصلی شنیدن، گفتن، خواندن و نگارش زبان فارسی را یاد بگیرند. در انتهای هر دوره به زبان‌آموزان مدرک بین‌المللی ارائه می‌شود که مورد تأیید وزات علوم، تحقیقات و فناوری ایران است. این مرکز دارای کلاس‌های مجهز به تجهیزات شنیداری و دیداری و همچنین دسترسی به اینترنت است. اقامت زبان‌آموزان در خوابگاه‌های دانشگاه شهیدبهشتی است.