رئیس مرکز

دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور مطلق

معاون مرکز

دکتر سید مهدی طباطبایی

کارشناس مرکز

آقای حمید کاشانی

 

لیست استادان مرکز آموزش زبان فارسی به ترتیب حروف الفبا دانشگاه شهید بهشتی ترم دوم 97-1396

 

 

ردیف نام‌خانوادگی

نام

تحصیلات
۱ اسپرغم ثمین دانشجوی دکتری
۲ آژند اعظم کارشناسی‌ارشد
۳ برقعی محمدجواد کارشناسی‌ارشد
۴ بهبودی فرشته کارشناسی‌ارشد
۵ تابعی افروز کارشناسی‌ارشد
۶ حاجی‌باقری زهرا کارشناسی‌ارشد
۷ خراسانی فهیمه دکتری
۸ درویش معصومه دانشجوی دکتری
۹ ستوده‌نیا محیا دکتری
۱۰ شکری آزاده کارشناسی‌ارشد
۱۱ کریم‌زاده سیمین کارشناسی‌ارشد
۱۲ کشانی لیلا دانشجوی دکتری
۱۳ منتظری زینب کارشناسی‌ارشد
۱۴ موسوی مریم دانشجوی دکتری
۱۵ نعیمایی شفیع کارشناسی‌ارشد
۱۶ نویدی امین دانشجوی دکتری
17 ولی‌پور مونا دکتری
18 هادی مهدی دکتری