برگزاری مراسم روز دانشجو برای فراگیران مرکز

جشن روز دانشجو برای فراگیران مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان در روز یکشنبه مورخه 14/9/95 در تالار ناصرخسرو دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی […]

جلسه‌ی توجیهی فراگیران مرکز و بازدید از خوابگاه

  جلسه‌ی توجیهی فراگیران مرکز در روز دوشنبه مورخه‌ی 95/8/10 در دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی برگزار شد. در این جلسه، مقررات آموزشی مرکز توسط […]

مسابقه‌ی فوتسال بین تیم فراگیران یمنی مرکز و استادان دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی

  مسابقه‌ی فوتسال بین تیم فراگیران یمنی مرکز و استادان دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی در روز شنبه اول آبان‌ماه در سالن خوابگاه پسران برگزار […]

غرفه‌ی مرکز در همایش واکاوی منابع آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان

  همایش ملی واکاوی منابع آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان، 28 و 29 مهرماه در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهیدبهشتی برگزار شد. […]