جشن فارسی‌آموزی زبان‌آموزان مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه شهید بهشتی

مراسم جشن فارسی‌آموزی زبان‌آموزان مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه شهید بهشتی در روز یکشنبه، ۲ بهمن ماه ۱۳۹۶، ساعت ۱۰ تا ۱۱:۳۰ در محل تالار […]

گزارش میزگرد میان‌رشته‌ای آزفا، زبان و ادبیات فارسی و زبانشناسی

میزگرد میان‌رشته‌ای آزفا، زبان و ادبیات فارسی و زبانشناسی در روز یکشنبه، ۲۶ آذر ۱۳۹۶ از ساعت ۱۳ تا ۱۵ در تالار ناصرخسرو دانشکده ادبیات […]

«میزگرد پیوند میان‌رشته‌ای آزفا با زبان و ادبیات فارسی و زبان‌شناسی»

برگزاری «میزگرد پیوند میان‌رشته‌ای آزفا با زبان و ادبیات فارسی و زبان‌شناسی» به مناسبت هفته‌ی پژوهش یکشنبه: 96/09/26 تالار ناصرخسروی دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی

گزارش جلسۀ صمیمانۀ رئیس و معاون مرکز با دانشجویان و استادان

در تاریخ یکشنبه، پنجم آذرماه ۱۳۹۶، جلسۀ صمیمانه‌ای با حضور رئیس مرکز، جناب آقای دکتر ابوالقاسم اسماعیل‌پور، معاون مرکز، جناب آقای دکتر سیدمهدی طباطبایی و […]