برگزاری کلاس‌های آزاد سینما در مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه شهید بهشتی

مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه شهید بهشتی، برای ارتقای سطح زبانی فارسی‌آموزان مرکز، از اواخر آبان‌ماه برگزاری سلسله جلسات فیلم‌بینی و فارسی‌آموزی را آغاز کرده […]

جذب زبان‎آموز برای دوره های مقدماتی و تکمیلی

مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان (آزفا) برای دوره های مقدماتی و تکمیلی، فارسی‌آموزِ غیر ایرانی می‌پذیرد. داوطلبان به وبگاه مرکز مراجعه نمایند.

برگزاری کارگاه «دستور آموزشی؛ راهکارهایی برای آموزش جملات شرطی و حرف اضافة «را» به غیرفارسی‌زبانان»

روز یکشنبه یازدهم تیرماه، سالن ناصرخسروی دانشکدة ادبیات و علوم انسانی میزبان کارگاه «دستور آموزشی؛ راهکارهایی برای آموزش جملات شرطی و حرف اضافة «را» به […]