مصاحبه‌ی علمی متقاضیان جذب در مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان

باسمه‌تعالی     پیرو فراخوان جذب هیأت علمی بهمن ماه سال 95 مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانانِ دانشگاه شهیدبهشتی در زمینه‌ی جذب متخصص […]

نخستین نشست علمی مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه شهید بهشتی در سال 96

نخستین نشست علمی مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه شهید بهشتی در سال 96 با موضوع «فارسی بیاموزیم؛ تجربه‌ای از ویراست اول تا ویراست دوم» با […]

برگزاری نشستِ معرفی کتاب «فارسی بیاموزیم»

  مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان دانشگاه شهیدبهشتی، نشستِ معرفی کتاب «فارسی بیاموزیم» را با حضور مؤلفان آن، ساعت 30/13 روز چهار‌شنبه بیست‌وهفتم […]