قبلی
بعدی
به گفته رئیس محترم دانشگاه دکتر سیدمحمودرضا آقامیری، مرکز آزفا برای رسیدن به جایگاه برتر در جذب دانشجویان بین‌المللی نیازمند ترسیم چشم‌انداز راهبردی است. به­ همین منظور مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه با مدیریت راهبردی جدید و با ارائه خدمات علمی و تخصصی و تدوین مجموعه‌های آموزشی کارآمد و به روز جهانی، تحولی بنیادین را در این مرکز ایجاد کرده است.
آقامیری (1)
دکتر سید محمودرضا آقامیری، رئیس دانشگاه شهید بهشتی؛ با در نظر داشتن اعتبار دانشگاه شهید بهشتی و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان دانشگاه و جایگاه ویژه و رو به رشد زبان فارسی در جهان، درباره مرکز آزفا اظهار داشت

رویدادهای اخیر

منابع آموزشی