تماس با ما

۰۲۱-۲۲۴۳۱۹۸۶

دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

ساعت کاری مرکز

شنبه تا چهارشنبه ۸ تا ۱۵

رویدادهای اخیر:

دوره‌های آموزشی:

کلاس‌های مرکز آزفای شهید بهشتی:

فعالیت‌های مرکز آزفای شهید بهشتی را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: