عضو هستید؟

021-987654
email@domain.com

اخذ ویزا

مراحل اخذ ویزای دانشجویی

ا. ثبت نام در سامانه saorg.ir و اخذ کد رهگیری
2.ثبت نام و ارسال درخواست تحصیل در سامانه int.sbu.ac.ir
3.تایید مراجع ذی صلاح جهت ادامه تحصیل در ایران
4.تأیید دانشکده برای ادامه تحصیل در این دانشگاه
5.ارسال درخواست دانشجو به همراه تأییدیه به دفتر کنسولی دانشگاه
و تأیید کنسولی دانشگاه و ارسال کلیه مدارک متقاضی به سازمان امور دانشجویان جهت صدور ویزا
ویزای صادر شده از طریق ایمیل به متقاضی ارسال میشود و متقاضی تا ۳۰ روز مهلت دارد جهت ورود به ایران اقدام نماید.

ایمیل مسئول کنسولی دانشگاه:                  z.amidi44@yahoo.com

متقاضیان در صورت ارسال کلیه مدارک و تأخیر در اخذ ویزا، پاسخ از طریق ایمیل اعلام کنند تا در اسرع وقت پیگری و پاسخ داده شود.

بالا