دوره­ ها

پنج­‌ترمه

هر ترم حدود ۴۰ روز

(پایه یک، پایه دو، میانی یک، میانی دو، پیشرفته)

توصیه­‌شده برای زبان­‌آموزان آزاد

دانشگاهی (دوترمه)

هر ترم حدود ۴ ماه

(عمومی و تکمیلی)

توصیه‌شده برای زبان­‌آموزان بورسیه

این مرکز به فراخور نیاز زبان­ آموزان می­ تواند دوره ‌های فارسی­‌آموزی را در زمان­‌بندی­‌های متفاوت ارائه کند. این امر منوط به حدنصاب رسیدن کلاس ‌ها یعنی وجود دست­‌کم هفت متقاضی است. 

برنامۀ پنج‌ترمۀ مرکز آزفا (هر ترم ۱۳۰ ساعت)

روزهای زوج از ساعت ۹ تا ۳

روزهای فرد از ساعت ۹ تا ۱۲:۳۰

دانشجویان آزاد

ترم

شروع کلاسها

پایان کلاس‌ها

امتحانات

اول

پایه۱

۶ مهر ۹۸

۲۸ Sep 2019

13 آبان ۹۸

۰۴ Nov 2019

14 آبان ۹۸

۰۵ Nov 2019

دوم

پایه۲

۱۸ آبان ۹۸

۰۹ Nov 2019

20 آذر ۹۸

۱۱ Dec 2019

23 آذر ۹۸

۱۴ Dec 2019

سوم*

میانی۱

۳۰ آذر ۹۸

۲۱ Dec 2019

6 بهمن ۹۸

۲۶ Jan 2020

8 بهمن ۹۸

۲۸ Jan 2020

چهارم

میانی۲

۱۲ بهمن ۹۸

۱ Feb 2020

17 اسفند ۹۸

۰۷ Mar 2020

19 اسفند ۹۸

۰۹ Mar 2020

پنجم

پیشرفته

۱۶ فروردین ۹۹

۰۴ Apr 2020

20 اردیبهشت ۹۹

۰۹ May 2020

22 اردیبهشت ۹۹

۱۱ May 2020

*دهم و یازدهم دی به مناسبت کریسمس تعطیل است.

برنامۀ عادی مرکز آزفا (هر ترم ۳۲۰ ساعت)

دانشجویان بورسیه

ترم

شروع کلاس‌ها

پایان کلاس‌ها

امتحانات

پیشرفته

۶ مهر ۹۸

۲۸ Sep 2019

25 دی ۹۸

۱۵ Jan 2020

از ۱ بهمن تا ۸ بهمن

۲۱ Jan – ۲۸ Jan 2020

پایه

۶ مهر ۹۸

۲۸ Sep 2019

25 دی ۹۸

۱۵ Jan 2020

از ۱ بهمن تا ۸ بهمن

۲۱ Jan – ۲۸ Jan 2020

حق کپی رایت © 2020 مرکز بین‌المللی آزفا دانشگاه شهید بهشتی