تماس با ما

۰۲۱-۲۲۴۳۱۹۸۶

دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

ساعت کاری مرکز

شنبه تا چهارشنبه ۸ تا ۱۵

شهریۀ کلاس­‌ها و خوابگاه

نوع دوره

طول دوره

شهریۀ کلاس ­ها

شهریۀ خوابگاه

دورۀ دانشگاهی (دو نیم‌سال)

هر نیم‌سال چهار ماه

هر نیم‌سال

۸۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال

هر نیم‌سال

۲۷٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال

دورۀ کوتاه­ مدت (پنج‌ترم)

هر ترم حدود ۴۰ روز

هر ترم

۲۷٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال

هر نیم‌سال

۹٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال