شهریۀ کلاس­‌ها و خوابگاه

نوع دوره

طول دوره

شهریۀ کلاس ­ها

شهریۀ خوابگاه

دورۀ دانشگاهی (دو نیم‌سال)

هر نیم‌سال چهار ماه

هر نیم‌سال

۸۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال

هر نیم‌سال

۲۷٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال

دورۀ کوتاه­ مدت (پنج‌ترم)

هر ترم حدود ۴۰ روز

هر ترم

۲۷٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال

هر نیم‌سال

۹٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال

حق کپی رایت © 2020 مرکز بین‌المللی آزفا دانشگاه شهید بهشتی