معرفی مرکز

مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه شهید بهشتی (آزفا) در شهریورماه سال ۱۳۹۴ بعد از برگزاری هشتاد و دومین دورۀ دانش­‌افزایی زبان و ادبیات فارسی با همکاری بنیاد سعدی با اخذ مجوز رسماً راه اندازی شد.

انگیزش

تأثیر آموزش زبان فارسی بر پیشرفت تحصیلی در دانشگاه شهید بهشتی. چگونه آیندۀ شغلی با آموختن زبان فارسی بهتر خواهد بود.

لیست اعضا

مدرسین، کارشناسان و دانشجویانی که در تسهیل و بهبود فرآیند آموزشی و ادارۀ مرکز مؤثر هستند.

اطلاعات تماس

آدرس و راه‌های ارتباطی با مرکز

قند پارسی

فارسی، زبانی که بر عشق قوام یافته و شیرینی انسانیت را بازنموده است.

سرفصل ها و منابع

منابع زبان آموزی در دوره‌ها
حق کپی رایت © 2020 مرکز بین‌المللی آزفا دانشگاه شهید بهشتی