تماس با ما

۰۲۱-۲۲۴۳۱۹۸۶

دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

ساعت کاری مرکز

شنبه تا چهارشنبه ۸ تا ۱۵

تماس با ما

آدرس

تهران، ولنجک، بلوار دانشجو، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان

شماره تماس

+ ۹۸  ۲۱  ۲۲۴۳۱۹۸۶
+ ۹۸  ۲۱  ۲۹۹۰۵۱۸۱

آدرس پست الکترونیک

E-mail: PLTC@sbu.ac.ir

فعالیت‌های مرکز آزفای شهید بهشتی را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: