تماس با ما

۰۲۱-۲۲۴۳۱۹۸۶

دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

ساعت کاری مرکز

شنبه تا چهارشنبه ۸ تا ۱۵

لیست همکاران مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه شهید بهشتی

مدرسان

ردیف

نام‌خانوادگی

نام

تحصیلات

۱

آژند

اعظم

کارشناسی‌ارشد آزفا و دانشجوی دکتری زبان‌شناسی

۲

اسپرغم

ثمین

دکتری زبان و ادبیات فارسی

۳

ایزدی

سهیلا

کارشناسی‌ارشد آزفا

۴

برقعی

محمدجواد

کارشناسی‌ارشد زبان‌شناسی

۵

بهبودی

فرشته

کارشناسی‌ارشد ریاضی

۶

حاجی‌باقری

زهرا

دانشجوی دکتری آزفا

۷

سنایی

عبدالکریم

دکتری زبان و ادبیات فارسی

۸

شیری

مینا

کارشناسی‌ارشد فیزیک

۹

صالحی

پریسا

دکتری زبان و ادبیات فارسی

۱۰

فرشی

وجیهه

دکتری زبان‌شناسی

۱۱

کشانی

لیلا

دکتری زبان و ادبیات فارسی

۱۲

منتظری

زینب

کارشناسی‌ارشد آزفا

۱۳

نویدی

امین

کارشناسی‌ارشد آزفا و دانشجوی دکتری زبان‌شناسی

۱۴

هادی

مهدی

دکتری زبان و ادبیات فارسی

 

دانشجویان همکار: مهسا کرامتی (دانشجوی کارشناسی‌ارشد آزفا)، فاطمه‌سادات واحدی (دانشجوی کارشناسی ادبیات)، آیدین حسنی (دانشجوی کارشناسی‌ارشد آزفا)

مسئول دفتر: آقای حمید کاشانی