عضو هستید؟

021-987654
email@domain.com

دوره‌های آنلاین

بدون محدودیت‌های زمانی و مکانی شما می‌توانید زبان فارسی را در مرکز آزفای دانشگاه شهید بهشتی تهران یاد بگیرید. شما می‌توانید برای شرکت در هر یک از سطوح آموزش زبان فارسی در دوره‌های آنلاین ثبت نام کنید. پیش از شروع دوره‌ی آنلاین ما به شما یک آزمون تعیین سطح پیشنهاد می‌کنیم تا بتوانید در سطح مناسب خود زبان فارسی را یاد بگیرید. پس از گذراندن هر سطح شما در آزمون پیشرفت تحصیلی شرکت می‌کنید و در صورت کسب نمره کافی هم می‌توانید مدرک آن سطح را دریافت کنید، هم می‌توانید در سطح بعدی ثبت نام کنید.

کجا زندگی می‌کنید؟ در هر کجای دنیا که هستید می‌توانید همراه با مدرسان با تجربه‌ی ما به صورت فردی یا گروهی زبان فارسی را یاد بگیرید.

در یک نگاه:

 • تمرین‌های تعاملی
 • تعامل با مدرسان و هم‌کلاسی‌ها در جلسات
 • شروع دوره از زمان مشخص
 • سطوح پایه 1- پیشرفته 2
 •  نظارت بر عملکرد زبان آموز و پشتیبانی مستقیم
 • انتخاب زمان کلاس به دلخواه شما
 • انتخاب شروع دوره به دلخواه شما
 • سطوح پایه ۱- پیشرفته ۲
 • 12 جلسه
 • گفت‌وگوهای دو نفره
 • هدایت جلسه براساس موضوعات مشخص
 • مناسب برای سطح پیشرفته
بالا