عضو هستید؟

021-987654
email@domain.com

دوره‌های فوق برنامه

در مرکز آزفای دانشگاه شهید بهشتی شما می‌توانید علاوه‌بر یاد گرفتن مهارت‌های زبانی در دوره‌های دیگری هم شرکت کنید.
  1. آموزش الفبا
ویژۀ کسانی که با الفبای زبان فارسی آشنایی ندارند.
  1. آموزش خط زبان فارسی
  2. آموزش زبان فارسی همراه با بازدید از مکان‌های تاریخی و گردشگری
  3. دورۀ ویژه‌ی ایران‌شناسی
  4. برگزاری مدرسه‌ی تابستانی برای فارسی‌آموزان
بالا