عضو هستید؟

021-987654
email@domain.com

دوره‌های ویژه مدرسان

 کارگاه‌های استاد پروری

به‌منظور تربیت مدرسان آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌ زبانان، برای فارغ‌التحصیلان و دانشجویان رشته‌های آزفا، زبان‌شناسی و ادبیات فارسی کارگاه‌هایی برگزار می‌شود. از میان مدرسان شرکت‌کننده، افراد واجد شرایط برای تدریس در مرکز آزفای دانشگاه شهید بهشتی انتخاب می‌شوند.

این کارگا‌ه‌ها شامل آموزش موارد زیر است:

  • فنون و شیوه‌هاي آموزش مهارت خواندن
  • فنون و شیوه‌هاي آموزش مهارت شنیدن
  • فنون و شیوه‌هاي آموزش مهارت صحبت کردن
  • فنون و شیوه‌هاي آموزش مهارت نوشتن
  • فنون و شیوه‌هاي تهیۀ آزمون زبان فارسی
بالا