تماس با ما

۰۲۱-۲۲۴۳۱۹۸۶

دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

ساعت کاری مرکز

شنبه تا چهارشنبه ۸ تا ۱۵

مراحل اخذ ویزای دانشجویی

۱ـ  ثبت نام در سامانۀ saorg.ir و اخذ کد رهگیری

۲ـ ثبت نام و ارسال درخواست تحصیل در سامانۀ int.sbu.ac.ir

3ـ تأیید مراجع ذی‌صلاح جهت ادامۀ تحصیل در ایران

۴ـ تأیید دانشکده برای ادامۀ تحصیل در این دانشگاه

۵ـ ارسال درخواست دانشجو به همراه تأییدیه به دفتر کنسولی دانشگاه

۶ـ  تأیید کنسولی دانشگاه و ارسال کلیۀ مدارک متقاضی به سازمان امور دانشجویان جهت صدور ویزا

۷ـ ویزای صادرشده از طریق ایمیل به متقاضی ارسال می‌شود و متقاضی تا ۳۰ روز مهلت دارد جهت ورود به ایران اقدام نماید.

۸ـ ایمیل مسئول کنسولی دانشگاه:              z.amidi44@yahoo.com 

متقاضیان در صورت ارسال کلیۀ مدارک و تأخیر در اخذ پاسخ، از طریق ایمیل اعلام کنند تا در اسرع وقت پیگری و پاسخ داده شود.