تماس با ما

۰۲۱-۲۲۴۳۱۹۸۶

دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

ساعت کاری مرکز

شنبه تا چهارشنبه ۸ تا ۱۵

در حال حاضر منبع آموزشی دوره‌های مقدماتی و پیشرفته‌ی مرکز آزفای دانشگاه شهید بهشتی مجموعه‌ی آموزشی پرفا است که به شیوه‌ای تلفیقی چهار مهارت اصلی زبان فارسی را در سه سطح پایه، میانی و پیشرفته آموزش می‌دهد.