عضو هستید؟

021-987654
email@domain.com

هزینه‌ها

هزینۀ دوره:
دورۀ آموزش زبان فارسی
طول دوره
هزینه (یورو)
 چهار ماه و نیم
700
 
 
 
سایر هزینه‌ها:
عنوان
هزینه ماهانه (یورو )
خوابگاه (اتاق دو‌ نفره)
100
خوابگاه (اتاق سه‌ نفره)
70
غذا (شامل صبحانه، ناهار، شام)
200
بیمه (در سال)
100
نحوه‌ی پرداخت: به صورت حضوری در مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان دانشگاه شهید بهشتی
بالا