عضو هستید؟

021-987654
email@domain.com

همکاری با مرکز

مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه شهید بهشتی از میان دانش آموختگان کارشناسی ارشد و دکتری رشته‌های آزفا، زبان شناسی و ادبیات فارسی دعوت به همکاری می‌کند.

متقاضیان می‌توانند رزومه خود را به آدرس پست الکترونیکی pltc@sbu.ac.ir ارسال کنند.

مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه شهید بهشتی آمادگی دارد تا به دانشجویان و دانش آموختگان رشته آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه‌های ایران بر طبق ظرفیت و دوره‌های آموزشی مرکز امکان مشاهده کلاسی را فراهم کند. شرایط متقاضیان دانش آموخته دکتری آزها و با زبان شناسی همگانی – دانشجوی دکتری آزما و با زبان شناسی همگانی – دانشجوی کارشناسی ارشد آزفا در صورتی که واحد تدریس عملی داشته باشند متقاضیان می‌توانند درخواست خود را به آدرس پست الکترونیکی plto@sbu.ac.ir ارسال کنند.

بالا