عضو هستید؟

021-987654
email@domain.com

کتاب‌ها

منبع جدید آموزش زبان فارسی شش سطحی در دوازده جلد در مرکز آزفای بین المللی دانشگاه شهید بهشتی در دست چاپ است و به زودی از طریق همین سایت اطلاع رسانی می شود.

مجموعه‌ی پرفا چیست؟

پرفا مجموعه‌ای است جذاب و تلفیقی در آموزش چهار مهارت اصلی زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان این مجموعه‌ی سه سطحی شامل سطوح پایه، میانی و پیشرفته برای فارسی‌آموزان علاقمند به استفاده موثر و کاربردی از زبان فارسی در زندگی روزمره بسیار کارآمد است و بخش‌هایی با تنوع محتوایی موقعیت‌هایی برای تمرین بیشتر زبان فارسی مهارت‌های تلفیقی و گستره‌ای وسیع از فعالیت‌های صحبت کردن را شامل می‌شود. پرفا بر مبنای چارچوب مرجع آموزش زبان فارسی PRF (Persian Reference Framework) PRF به غیر فارسی‌زبانان نگاشته شده است و فارسی آموزان را از سطح پایه پرفا (1) به سطح میانی پرفا (۳) و سطح پیشرفته پرفا (۳) هدایت می‌کند. در این مجموعه ضمن تمرکز بر مهارت‌های ارتباطی در هر سطح از روش شناسی ارتباطی و بروندادهای زبان آموزی اهداف) استفاده شده است. در رسیدن به این مهم آموزش زبان مهارت‌ها و توانش‌های لازم در درس‌ها برای تحقق یک فعالیت ارتباطی گفتاری به کار رفته و در پایان هر درس در قالب یک برونداد کاربردی یادگیری با بیان اکنون می‌توانم ارائه می‌شود. این رویکرد بدین مفهوم است که تمرکز عمده در اینجا بر تعیین مواردی است که فارسی‌آموزان می‌توانند در هر سطح با بهره گیری از زبان به انجام رسانند. این بروندادهای کاربردی، شفاف و قابل اندازه گیری به نوبه خود سازه‌های مهارت‌های ارتباطی فارسی‌آموزان را تشکیل می‌دهند.

ساختار کتاب درس و ساختار هر درس چگونه است؟ هر سطح از کتاب‌های پرفا پایه، میانی و پیشرفته در ۱۳ بخش آورده شده و هر بخش شامل ۴ درس است. در ابتدای هر بخش قسمت آمادگی ذهنی برای معرفی کلی مباحث بخش و علاقمند ساختن فارسی‌آموزان به موضوع‌ها و در انتهای آن (قسمت مرور و تمرین شامل) مروری سریع بر نکات درس‌ها و ایفای نقش در ایجاد ارتباط میان زبان و دنیای واقعی جای گرفته است.

ساختار درس‌های چهارگانه در هر بخش به این ترتیب است:

درس اول: واژه، کاربرد در بافت، دستور زبان، صحبت کردن.

درس دوم: تعامل، شنیدن، نوشتن، صحبت کردن.

درس سوم: واژه، گفت وگو، دستور زبان، صحبت کردن.

درس چهارم: خواندن ،شنیدن، نوشتن و صحبت کردن.

در ادامه بخشی با عنوان پرفانما (به عنوان نمایی برای گفت و گوی بیشتر ) به ویژه برای کلاس‌های بیان شفاهی با ارائه تصویری جامع از موضوع‌های بخش آورده شده است. در پایان، کتاب در راهنمای واژه واژه‌های هر بخش به ترتیب همراه با آوانگاری آمده‌است.

علاوه‌بر مجموعه آموزشی پرفا، کتاب پرفاچین نیز برای چینی‌زبانان علاقه‌مند به یادگیری زبان فارسی، در سطح پایه 1 به صورت دو زبانه تهیه و تدوین شده است و به عنوان منبع آموزشی این مرکز در اختیار فارسی‌زبانان قرار می‌گیرد.

بالا