بازدید دکتر علی‌زاده، مدیرکل امور دانشجویان غیرایرانی سازمان امور دانشجویان وزارت علوم و دکتر راسخ، مدیر کل امور کنسولی به همراه دکتر حاج‌جباری، دکتر قلمبران، دکتر اصنافی و هیئت همراه از مرکز بین‌المللی آزفا و تشکیل جلسه‌ای برای حل مشکلات مرکز

در روز شنبه مورخ ۹ شهریور ۹۸، جلسه‌ای در دفتر دکتر حاج‌جباری با حضور جناب آقای دکتر علی‌زاده، مدیر کل امور دانشجویان غیرایرانی و هیئت همراهشان و جناب آقایان دکتر شیرانی، دکتر قلمبران، دکتر راغب، دکتر اصنافی، سرکار خانم دکتر ولی‌پور، سرکار خانم عمیدی و دیگر کارشناسان برگزار شد.

در این جلسۀ صمیمانه، پیرامون مسائل دانشجویان خارجی بحث و گفت‌وگو شد و سپس جناب آقای دکتر علی‌زاده دفتر کنسولگری دانشگاه را افتتاح نمودند. در ادامه دکتر علی‌زاده، دکتر راسخ و هیئت همراهشان به همراه مسئولان دانشگاه از محل جدید مرکز آزفا دیدن کردند.

سپس جلسه‌ای در تالار نیما یوشیج با حضور ریاست محترم دانشکده به صرف ناهار برگزار شد. در این جلسه، جناب آقای دکتر اکبری، رئیس دانشکده، مسائل و چالش‌های پیش‌روی مرکز آزفا در مسیر جذب و آموزش زبان‌آموزان خارجی را مطرح کردند و دکتر علی‌زاده و دکتر حاج‌جباری راهکارهایی برای حل این مشکلات ارائه دادند.

حق کپی رایت © 2020 مرکز بین‌المللی آزفا دانشگاه شهید بهشتی