IMG_4899

در تاریخ اول مرداد ۱۳۹۸ دکتر سید حسن صدوق‌، رئیس دانشگاه شهید بهشتی، طی نامه‌ای ضمن تقدیر و تشکر از فعالیت‌های دکتر ابوالقاسم اسماعیل‌‌پور در مدت مدیریت مرکز بین‌المللی آزفا (آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان)، با صدور حکمی دکتر محمد راغب، استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی را به سرپرستی مرکز آزفا منصوب کرد.

حق کپی رایت © 2020 مرکز بین‌المللی آزفا دانشگاه شهید بهشتی