جلسۀ تودیع جناب آقای دکتر اسماعیل‌پور، رئیس سابق مرکز بین‌المللی آزفا و معارفۀ جناب آقای دکتر راغب به عنوان سرپرست جدید مرکز و همچنین برگزاری دومین شورای آموزشی مرکز آزفا  

روز دوشنبه مورخ ۷ مرداد ۱۳۹۸ دومین جلسۀ شورای آموزشی مرکز آزفا به میزبانی جناب آقای دکتر اکبری، رئیس محترم دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی در دفتر ایشان برگزار شد. در این جلسه، علاوه بر رئیس دانشکده، جناب آقای دکتر شیرانی، رئیس دفتر همکاری‌های علمی‌-بین‌المللی، جناب آقای دکتر قلمبران، رئیس دفتر جذب و هدایت دانشجویان غیرایرانی، جناب آقای دکتر اسماعیل‌پور، رئیس سابق مرکز آزفا، جناب آقای دکتر راغب، سرپرست جدید مرکز آزفا، جناب آقای دکتر طاهری، مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی، خانم دکتر میردهقان به نمایندگی از گروه زبان‌شناسی، جناب آقای دکتر باستانی، معاون پژوهشی دانشکده، سرکار خانم دکتر ولی‌پور، معاون مرکز آزفا و سرکار خانم عمیدی به نمایندگی از معاونت دانشجویی حضور داشتند.

در این جلسه، جناب آقای دکتر اکبری با تشکر از خدمات جناب آقای دکتر اسماعیل‌پور، استاد برجستۀ زبان‌های باستانی و رئیس سابق مرکز آزفا، از ایشان با اهدای هدیه‌ای تقدیر کردند. از طرف مرکز آزفا نیز هدیه‌ای تقدیم ایشان شد. در ادامه، جناب آقای دکتر راغب، استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، به عنوان سرپرست جدید مرکز آزفا معرفی شدند.

در ادامۀ جلسه، دومین شورای آموزشی مرکز با محوریت مشکلات مرکز در جذب زبان‌آموز، برگزاری آزمون بسندگی، اخذ روادید و اسکان زبان‌آموزان ادامه یافت و پیشنهادهایی در این راستا مطرح گردید و بعضی از آنها به تصویب اعضای شورا رسید.

حق کپی رایت © 2020 مرکز بین‌المللی آزفا دانشگاه شهید بهشتی