سومین همایش ملی دوسالانۀ مرکز آزفا شهید بهشتی

مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان دانشگاه شهید بهشتی به‌صورت مجازی برگزار می‌کند:

سومین همایش ملّی دوسالانۀ آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان (آزفا) با محوریتِ

«آموزش ادبیات، تاریخ و فرهنگ به غیرفارسی‌زبانان»

محورهای همایش:

 • نقش ادبیات، تاریخ و فرهنگ ایران در گسترش آموزش زبان فارسی
 • تاریخ آموزش زبان فارسی در داخل و خارج از مرزهای ایران
 • نقش سایر کشورهای فارسی‌زبان در اشاعۀ زبان فارسی در گذشته و امروز
 • بررسی فعالیت نهادهای آموزش زبان فارسی در خارج از ایران
 • خدمات ایران‌شناسان غیرایرانی به زبان فارسی
 • بررسی و نقد و استانداردسازی منابع آموزش زبان فارسی
 • تدوین منابع آموزش زبان فارسی با محوریت اهداف ویژه (ادبیات، تاریخ، فرهنگ و ایران‌شناسی)
 • روش‌ها و نظریه‌های آموزش زبان فارسی و راهکارهای بومی‌سازی آن‌ها
 • اصول و مبانی سطح‌بندی محتوای آموزشی
 • روش‌های آزمون‌سازی
 • تهیۀ محتوای چندرسانه‌ای در آموزش زبان فارسی
 • آموزش زبان فارسی در بسترهای مجازی و مبتنی بر وب (با توجه به بحران‌های کنونی)
 • رابطۀ آموزش زبان فارسی و سایر مطالعات میان‌رشته‌ای

مقالات برگزیده در مجلۀ علمی_پژوهشی تاریخ ادبیات (ویژه‌نامۀ همایش) منتشر خواهند شد.

شما می‌توانید چکیدۀ مقالات خود را تا تاریخ ۵ آذر ۱۳۹۹ به pltc@sbu.ac.ir ارسال کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.