مثنوی و نیازهای انسان معاصر

انجمن علمی-دانشجویی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌کند:

سخنرانی مجازی «مثنوی و نیازهای انسان معاصر»

با حضور دکتر احد خاتمی

برای ورود به جلسه در زمان مشخص از طریق لینک www.sbu.ac.ir/web/webinar اقدام کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.