عضو هستید؟

021-987654
email@domain.com

نشست‌های علمی

حضور مرکز آزفای دانشگاه بهشتی در سومین گردهمایی مراکز آزفا به میزبانی دانشگاه کردستان

در این نشست دکتر جعفر رازقی با اشاره به اهمیت حضور دانشجویان بین‌الملل اظهار داشت: تمام هدف ما این است که جذب دانشجویان از تمام کشورها صورت گیرد. مدیر کل امور دانشجویان بین‌المللی سازمان امور دانشجویان  عنوان

هیئت علمی برتر در فعالیت های بین المللی

انتخاب رئیس مرکز آزفای دانشگاه شهید بهشتی به عنوان «هیئت علمی برتر در فعالیت های بین المللی» در نخستین رویداد «روز بین الملل دانشگاه شهید بهشتی» در سال ۱۴۰۲ ۱۵ آبان ۱۴۰۲

حضور مرکز آزفا در نمایشگاه پژوهش، فناوری و فن بازار

حضور مرکز اموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان دانشگاه شهید بهشتی در بیست و چهارمین نمایشگاه پژوهش، فناوری و فن بازار در این نمایشگاه می توانید از جدیدترین دستاوردهای پژوهشی و فناوری مرکز آموزش زبان

حضور مرکز آزفا در نشست‌های تضمین کیفیت

بالا