راه‌های تماس با مرکز:

982129905181+

982122431986+

ایمیل:

pltc@sbu.ac.ir

نشانی مرکز:

تهران، ولنجک، بلوار دانشجو، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، طبقه دوم، مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان

بالا