تماس با ما

۰۲۱-۲۲۴۳۱۹۸۶

دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

ساعت کاری مرکز

شنبه تا چهارشنبه ۸ تا ۱۵

گزارش تصویری غرفه آزفا در روز جشن دانشکده ادبیات و علوم انسانی

نخستین جشن بزرگداشت دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی و «فروش غذای ملل» تهیه شده توسط زبان‌آموزان وآک     دانشجویان غیرایرانی در غرفه مرکز آزفا