سرخط خبر

معرفی مرکز

مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه شهید بهشتی(آزفا)در شهریور ماه سال ۱۳۹۴ بعد از برگزاری هشتاد و دومین دوره دانش­افزایی زبان و ادبیات فارسی با همکاری بنیاد سعدی با اخذ مجوز رسماً راه اندازی شد.

انگیزش

تاثیر آموزش زبان فارسی بر پیشرفت تحصیلی در دانشگاه شهید بهشتی. چگونه آینده شغلی با آموختن زبان فارسی بهتر خواهد بود.

لیست اعضا

مدرسین، کارشناسان، دانشجویانی که در تسهیل و بهبود فرآیند آموزشی و اداره مرکز موثر هستند.

اطلاعات تماس

آدرس و راه های ارتباطی با مرکز

قند پارسی

فارسی زبانی که بر عشق قوام یافته و شیرینی انسانیت را بازنموده است.

سرفصل ها و منابع

منابع زبان آموزی در دوره ها
版权 © 2020 مرکز بین‌المللی آزفا دانشگاه شهید بهشتی